Nærings- og fiskeridepartementet

Legg fram regjeringas kvotemelding

429 views
21. juni 2019